RTANJ - NADAHNUTI TEKSTOVI O RTNJU
Rtanj kao duhovni prostorRtanj - planina koja inspirišePlaninu Rtanj ne posmatram kao geografski prostor koji je zapisan u kartama, jer on je to ponajmanje,
Rtanj je u stvari ono što tajno postoji u svakome od nas i što još uvek nismo otkrili...
Ne smatram ga planinom , nego unutrašnjim prostorom...

Rtanj je vaš unutrašnji prostor, Rtanj je u suštastvenosti jedno sasvim specifično stanje uma.

Večni Rtanj nije geografski, već duhovni prostor koji pripada svima...

Rtanj je kao neki dijamant.
Dijamanata nikada nema na hiljade, kao drugih kamenčića i kamenja.
Jedan dijamant sasvim je dovoljan...

Autor priloga: RtanjDobreNade


ArTanj – Planina Koja SvetliRtanj - očuvanje tradicije


Predanje Anande Peruna Belobora, ispripovedano na svetim vodama Slovenskog Dunava, u poznu jesen 7520. godine.


Podno Planine Koja Svetli, što se ArTanj zvaše, u tri se prstena svetlosna kružno prostiraše Sveta Zemlja ArTanija, u kojoj obitavahu Posvećeni VedSrbi, sušti potomci Vedskih Bogova, čuvari Drevnih Znanja, usaobraženi sa Pupkom Sveta.

Iz Jezgra ArTnja, iz Bića Što Isijava Sušto, brizgao je bez prestanka Večan Život, što se u Duh i Dah Svarožnicom uzvođaše do Jezgra Zvezdanih Jata, a otuda se, opet, Svarožnicom nizvođaše do Pupka ArTanije, zapljuskujući u tri prstena svetlosna Zemlju ArTaniju, obesmrćujući, iz trena u tren, sva bića sušta Svete Zemlje Svarogove.

Sve se ovo zbivaše u Zlatno Doba Striborije, pre sedamdeset i pet vekova, kada su se na Nebu ArTamije mogla videti Tri Sunca Ponoćna, koja bejahu vasaobražena sa Velikim Duhom Stvaranja.

Sve tada bejaše devičanski čisto i prozračno, prožeto Milinom i Divotom Stvoritelja, a sva bića sušta svetlucahu i titrahu plavetnom svetlošću Perunovih vagrenih strela, što se Donjim Nebom preplitahu i raspršivahu tvoreći Svargino Polje Dejstvenog Štita.

Na Svetu Zemlju ArTaniju, podno Planine Koja Svetli, mogli su samo Oni Koji Su Posvećeni da kroče i da obitavaju u Milosti Triglava Velikog.

Oni Koji Su Posvećeni bili su, ustini, čuvarima Majke Zemlje, i nosiocima Drevnih Znanja što su se samo u ArTaniji čuvala i Živim Slovom prenosila sa kolena na koleno unutar Kola Posvećenih VedSrba PraArijevaca, koji su izravno od Vedskih Bogova posvećeni.

Posle mnogih vekova PraVaseljenskoga Sna, snova se budi Planina Koja Svetli, koja se ArTanj zvaše, prizivajući Probuđene i Osvešćene, da se oko Svarginog Pupka saberu i usaobraze sa Večno Titrajućim Jezgrom Zvezdanih Jata.

Autor teksta: Dragan Simović


RTANJ - na pravom putuRtanj - na pravom putu


Rtanj pojačava ono što je u tebi a što si dobio rođenjem, ljubav, radost, smeh , zdravlje. Lakše dolaziš do onoga što si izgubio vremenom živeći u ovakvom nametnutom svetu, u ludom i modernom životu. Niko nas nije pitao da li želimo da živimo u takvom svetu? Sada imamo izbor. Da preporod nađemo u sebi i to pokažemo sebi i ljudima oko sebe, da postoji put, drugačiji, iskreniji, lepši. Put nekog novog načina bivanja. Mi samo treba da im taj put prosvetlimo, da mogu da vide da to postoji, nešto drugo .....život zajedništva, međusobnog uvažavanja, tolerancije, ljubavi, osmeha, zdravlja.

To je naša velika stvar (ako postoji nešto veće što možemo uraditi i dati drugima). Niko ne mora da nas sledi, da ide našim putem. Mi samo hoćemo drugim da pokažemo da nešto lepše, važnije i drugačije postoji, da im pokažemo kako se nekada jednostavno i veselo živelo. Kako to može i sada u ovom svetu, u ovom našem vremenu. Kako je lep život u saradnji sa prirodom i svojom okolinom, ljudima koje nas okružuju i koje svakodnevno srećemo, sa biljkama, životinjama, stvarima . Oni koju budu prepoznali našu put doći će na Rtanj.

Tada će osetiti i videti ono o čemu mi sada pišemo i što radimo. Ne očekujemo da će svi videti, neki će to videti i osetiti u sebi i oko sebe, a ko neće znači da još nije spreman.

Autor priloga: RtanjDobreNade