AKTUELNOSTI
RTANj - putevima osvešćivanjaU poslednje vreme često nas pitaju šta je Rtanj? Zašto toliko oduševljenje pri polasku ka Rtnj? Nama su drugi rekli na Rtanj se odlazi sa osmehom, a vraća sa suzama u očima. Nismo odmah razumeli . To smo videli, doživeli i osetili šta to znači. Rtanj je povratak u sebe , u svoje prirodno stanje, da budeš ono što jesi, da ne moraš da budeš neko drugo. Osećaj da pripadaš negde u vasioni, da si deo kosmosa. Rtanj je mir, i spoljašnji i unutrašnji. Mesto gde se osećaš ko si , šta si .... da si deo sveta, prirode,..

Rtanj pojačava ono što je u tebi a što si dobio rođenjem, ljubav, radost, smeh , zdravlje. Lakše dolaziš do onoga što si izgubio vremenom živeći u ovakvom nametnutom svetu, u ludom i modernom životu. Niko nas nije pitao da li želimo da živimo u takvom svetu? Sada imamo izbor. Da preporod nađemo u sebi i to pokažemo sebi i ljudima oko sebe, da postoji put, drugačiji, iskreniji, lepši. Put nekog novog načina bivanja. Mi samo treba da im taj put prosvetlimo, da mogu da vide da to postoji, nešto drugo .....život zajedništva, međusobnog uvažavanja, tolerancije, ljubavi, osmeha, zdravlja. To je naša velika stvar (ako postoji nešto veće što možemo uraditi i dati drugima). Niko ne mora da nas sledi, da ide našim putem. Mi samo hoćemo drugim da pokažemo da nešto lepše, važnije i drugačije postoji, da im pokažemo kako se nekada jednostavno i veselo živelo. Kako to može i sada u ovom svetu, u ovom našem vremenu. Kako je lep život u saradnji sa prirodom i svojom okolinom, ljudima koje nas okružuju i koje svakodnevno srećemo, sa biljkama, životinjama, stvarima . Oni koju budu prepoznali našu put doći će na Rtanj. Tada će osetiti i videti ono o čemu mi sada pišemo i što radimo. Ne očekujemo da će svi videti, neki će to videti i osetiti u sebi i oko sebe, a ko neće znači da još nije spreman.

Šta je zadatak Fondacije? Da ljude oko sebe okupi oko nečeg? Za početak to će biti jednostavne aktivnosti koje ćemo mi započinjati i u njima učestovati. Da pokažemo drugima kako svako od nas može naći svoj put i biti zdrav, zadovoljan i srećan i to deliti sa ljudima oko sebe.

Aktivnosti Fondacije će biti naknadno objavljene.Rtanj Dobre NadeSrbsko Duhovno Jezgro iliti Rtanj Dobre NadeBelim Srbima, Anandi Perunu Beloboru i Popu Striboru od Sombora, posvećujem ovo pesničko jasnoviđenje svoje.

Umetnički i stvaralački pokret Rtanj Dobre Nade jeste vaspostavljanje Srbskog Duhovnog Jezgra i Put ozdravljenja i isceljenja Bića Srbstva.

To je Put povratka drevnim, iskonskim vrednostima, koje su temelj slovesnog, osvešćenog i osmišljenog bivanja i bivstvovanja; stvaralačkog života i življenja sa svrhom i smislom.

Uistini, Rtanj Dobre Nade vraća čoveka na Vertikalu, na Božansku Uspravnicu; vraća ga Božanskom Biću u Sebi; vraća ga Stvaranju i Stvaralaštvu kao jedinom Smislu Prisutnosti u Večnome Trenutku.

Čovek je stvoren da bi bio sutvorcem sa Stvoriteljem, da bi, usaobražen sa Velikim Duhom Stvaranja, i sam bio tvorac i stvaralac u Tvorcu i Stvaraocu.

Zapadna civilizacija, bolesna od samoga početka i začetka; civilizacija koju nisu osmislila i stvarala Božanska Bića ovaploćena u vedsrbskim PraArijvcima; civilizacija koja u svojoj završnici pokazuje arimansko i besovno lice, lice grozote tartarske i užasa adskog, posve je obesmislila život slovesnog čoveka i ubila svaki smisleni poriv u bitiju njegovu, isisavši i poslednju kap životnog soka u njemu, ostavljajući iza sebe ljušturu ljudskoga roda i najgrozniju grozotu pustoši.

Putovanje zapadnog čoveka završava u ponoru, u ponoru bez dna, u besmislu i beznađu, u praiskonom ništavilu jeze i užasa.

Zapadnog puta više nema, i zapadno putovanje se upravo ovde, u ovome trenu, završava.

Svaki slobodan, slovestan i osvešćen Srbin, dužan je, u ovom odsudnom času, da spasava sebe

i svoje bližnje.

Samo snažnim stvaralačkim duhom, samo svešću i osvešćenošću, samo jakom verom i božanskim znanjem, svaki će Probuđeni Srbin, Beli Srbin PraArijvac (onaj koji je uspeo da skine silne ovoje tame sa sebe!), biti kadar, znati i umeti, na pravi način, da služi Bogu i Rodu.

Nema svrhe više da pripovedamo o zapadnoj civilizaciji, budući da ta cvilizacija više ne postoji (ako je ikada i postojala!) na Stupnju Slovesnosti.

Sada se, pred nama, pred Belim Srbstvom, otvara Novi Put koji vodi ka Životu i Svetlosti.

To je Put povratka Stvoritelju, Put usaobraženja i ponovnog rođenja Odozgo, Put koji nas uznosi u više duhovne svetove Velikog Duha Stvaranja.

Umetnički i stvaralački pokret Rtanj Dobre Nade, možda, jeste poslednji pokušaj da se vaspostavi Srbsko Duhovno Jezgro, te da se, u potonji čas, spasi Biće Srbstva od konačnog propadanja i samoponištenja.

Neka svako od nas, na svoj način i na svome putu, potraži, i prepozna, samoga sebe!Autor teksta: Dragan Simović - Izvor: SRBski ŽurnalArTanj – Planina Koja SvetliPredanje Anande Peruna Belobora, ispripovedano na svetim vodama Slovenskog Dunava, u poznu jesen 7520. godine.


Podno Planine Koja Svetli, što se ArTanj zvaše, u tri se prstena svetlosna kružno prostiraše Sveta Zemlja ArTanija, u kojoj obitavahu Posvećeni VedSrbi, sušti potomci Vedskih Bogova, čuvari Drevnih Znanja, usaobraženi sa Pupkom Sveta.

Iz Jezgra ArTnja, iz Bića Što Isijava Sušto, brizgao je bez prestanka Večan Život, što se u Duh i Dah Svarožnicom uzvođaše do Jezgra Zvezdanih Jata, a otuda se, opet, Svarožnicom nizvođaše do Pupka ArTanije, zapljuskujući u tri prstena svetlosna Zemlju ArTaniju, obesmrćujući, iz trena u tren, sva bića sušta Svete Zemlje Svarogove.

Sve se ovo zbivaše u Zlatno Doba Striborije, pre sedamdeset i pet vekova, kada su se na Nebu ArTamije mogla videti Tri Sunca Ponoćna, koja bejahu vasaobražena sa Velikim Duhom Stvaranja.

Sve tada bejaše devičanski čisto i prozračno, prožeto Milinom i Divotom Stvoritelja, a sva bića sušta svetlucahu i titrahu plavetnom svetlošću Perunovih vagrenih strela, što se Donjim Nebom preplitahu i raspršivahu tvoreći Svargino Polje Dejstvenog Štita.

Na Svetu Zemlju ArTaniju, podno Planine Koja Svetli, mogli su samo Oni Koji Su Posvećeni da kroče i da obitavaju u Milosti Triglava Velikog.

Oni Koji Su Posvećeni bili su, ustini, čuvarima Majke Zemlje, i nosiocima Drevnih Znanja što su se samo u ArTaniji čuvala i Živim Slovom prenosila sa kolena na koleno unutar Kola Posvećenih VedSrba PraArijevaca, koji su izravno od Vedskih Bogova posvećeni.

Posle mnogih vekova PraVaseljenskoga Sna, snova se budi Planina Koja Svetli, koja se ArTanj zvaše, prizivajući Probuđene i Osvešćene, da se oko Svarginog Pupka saberu i usaobraze sa Večno Titrajućim Jezgrom Zvezdanih Jata.

Autor teksta: Dragan SimovićRTANj – BOŽIŠTE BELIH BOGOVA

Kada u Svargu uđoh, nađoh da je Rtanj, na Zemlji najstarije,

Božite Belih Bogova VedSrba Striborjana.

Tu se dogodio bejaše Prvi PraVaseljenski Sabor Belih,

pre sedamdeset i pet vekova i dvadeset godina, u noći prolećne ravnodnevice.

Tada se na Rtanj, na belome vetru, nizvede visoka rasa Belih Vilenjaka,

kojoj se na čuvanje poveri Divotna Majka Zemlja.

Od visoke rase Belih Vilenjaka i Zemaljskih Riđih Kćeri,

posle nekog vremena, izrodiše se VedSrbi Striborjani, Veliki Preci svih PraArijevaca.

Od podnožja do vrha Rtnja, postoji dejstvena zavojnica što tvori dvanaest prstenova,

povezujući Pupak Sveta sa Jezgrom Zvezdanih Jata.Autor teksta: Dragan Simović