O NAMA I NAŠEM PROGRAMU
Fondacija RTANJ DOBRE NADE je grupa zaljubljenika u Rtanj od kojih je svako dao deo svog života, svojih misli, svoje vere i nade i svu svoju ljubav za ideje očuvanja, poštovanja i dobronamernog širenja istina o Rtnju. Naša želja je da Rtanj, kao jedinstvena svetska planina, konačno bude predstavljena u celini i sa svim svojim specifičnostima geološkog, prirodnog, istorijskog i duhovnog fenomena.

Želja nam je i da prenesemo istine Belih Srba od pre hiljada godina, Serva, vladaoca i stvaraoca, Perunovih sveštenika, srbskih vitezova i kneževa ali i sadašnjih naučnika, istraživača, mislioca i duhovnika. Svi oni zajedno mogu, moraju i trebaju da na primeru Rtnja uzmu odgovornost za vrednosti i organizovanost Novog Doba u kome se već nalazimo.

Rtanj na tom putu nadahnjuje, uči i čuva. Naš zadatak je da ga isto tako čuvamo, poštujemo i predstavljamo svakom ko oseti poziv, potrebu i želju da na Rtnju nešto nađe, pita, vidi...Rtanj Dobre Nade
O FONDACIJI
Fonadcija za duhovni, kulturni i moralni preporod "RTANJ DOBRE NADE" Rtanj je registrovana kod Agencije za privredne registre u Beogradu rešenjem BZF 1070/2012 od 17.09.2012.godine. Matični broj Fondacije je 28826036.


OSNIVAČI FONDACIJE:


1. Ime i prezime: M. K. - JMBG: 19.......... - Adresa: Kragujevac, Kragujevac - grad, Srbija
2. Ime i prezime: Milorad Grgurov - JMBG: 2912959810040 - Adresa: Rtanj, Boljevac, Srbija
3. Ime i prezime: Milena Janković - JMBG: 1405957715439 - Adresa: Beograd - Palilula, Srbija
4. Ime i prezime: Vladimir Božić - JMBG: 0210984790028 - Adresa : Bajina Bašta, Srbija
5. Ime i prezime: Siniša Ognjenović - JMBG: 2403965710285 - Adresa: Beograd - Voždovac, Srbija


UPRAVITELJ FONDACIJE:


1. Ime i prezime: Milena Janković - JMBG: 1405957715439 - Adresa: Ljube Stojanovića 38a, Beograd - Palilula, Srbija


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA:


1. Ime i prezime: Milorad Grgurov - JMBG: 2912959810040 - Adresa: Rtanj, Boljevac, Srbija


ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:


1. Ime i prezime: Vladimir Božić - JMBG: 0210984790028 - Adresa : Bajina Bašta, Srbija
2. Ime i prezime: Vojkan Stanković - JMBG: 2404967781046
3. Ime i prezime: Siniša Ognjenović - JMBG: 2403965710285 - Adresa: Beograd - Voždovac, Srbija
4. Ime i prezime: M. K. - JMBG: 19.......... - Adresa: Kragujevac, Kragujevac - grad, Srbija

Rtanj Dobre NadeFONDACIJA "RTANJ DOBRE NADE"


Fondacija za duhovni, kulturni i moralni preporod "„Rtanj dobre nade" Rtanj, je nedobitna, nevladina organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom Fondacije.


Ciljevi Fondacije su :

duhovni, kulturni i moralni preporod u oblasti promovisanja i popularizacije nauke, obrazovanja, umetnosti, zaštite životne sredine i unapređenje javnog informisanja o kulturnim i duhovnim vrednostima kao i prirodnim potencijalima planine Rtanj, radi sveopšteg napretka srpskog naroda, drugih naroda i narodnosti u Republici Srbiji, svih naroda u regionu, kao i čitavog čovečanstva.


Radi ostvarivanja navedenih ciljeva Fondacija će se baviti sledećim aktivnostima:

- organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, savetovanja, seminare i druge manifestacije;

- objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na prezentaciju aktivnosti Fondacije u javnosti;

- organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozeljenjavanje delova naselja i okoline;

- sarađuje sa nadležnim državnim organima, univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

- pružanje pomoći lokalnom stanovništvu, podržavanje i učestvovanje u njihovim inicijativama;

- permakultura;

- promovisanje i uspostavljanje organske poljoprivrede na Rtnju i okolini;

- zalaganje za održivi turizam;

- zaštita Rtnja uz sprovođenje čuvarske službe u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Republike Srbije.Rtanj Dobre Nade
POMOĆ FONDACIJI


Ljudi Dobre Volje koji osete potrebu, želju, poziv, da novčano pomognu našem radu, mogu to uraditi uplatom na naš, fondacijski račun

Fondacija "RATNJA DORBE NADE" tekući račun broj 205 - 183432 - 73


Na ovaj način prikupljena sredstva bi se direktno, potpuno i bezuslovno koristila za podršku i sproveđenje projekata i akcija za dobrobit Rtnja, širenje istina o njegovim vrednostima, zaštiti i očuvanju njegovih prirodnih i istorijskih bogastava i poboljšanja šireg informisanja o njegovim osobinama.
Upravni Odbor Fondacije Rtanj Dobre Nade