NAUKA I TEHNOLOGIJE
EM REZONANCA ZEMLJEElektomagnetna rezonaca planete Zemlje

Fizičar Vinfred Šuman još je 50-tih godina prošlog veka otkrio fenomen elektomagnetne rezonance iz dela spektra zemljinog magnetnog polja izuzetno niske frekvencije koja se širi između zemljne kore i jonosfere. Ove rezonantne frekvence poznate kao "moždani talasi" i njihovo postojanje od od presudnog je značaja za pravilno funkcionisanje živih bića. Odsustvo ove prirodne frekvence može dovesti do ozbiljnih problema imunog sistema, stvarajući na taj način za život izuzetno nepovoljnu i geopatogenu sredinu. Stručnjaci NASA-e su ovo imali u vidu pri konstrukciji letelica sa ljudskom posadom za svemirska istraživanja pri čemu su u njih ugrađivani uređaji za veštačko generisanje ove frekvence kako zdravlje posade nebi bilo ugroženo.


Inače ova frekvenca iznosi 7,83 Hz u normalnoj sredini dok u sredinama sa izraženim geopatogenim zračenjima mogu dostići vrednosti i do 250 Hz. Ovi poremećaji mogu nastati prirodnim putem (podzemni vodotokovi, geološke pukotine, određene mineralne naslage...) ili delovanjem samog čoveka. Tu se pre svega misli na privredne eksploatacije rudnika, kamenoloma i sl. odnosno razne građevinske konstrukcije modernog doba (temelji visokih zgrada, kanalizacioni sistemi, podzemni sistemi, armaturne mreže...). Izuzeto značajan izvor veštački stvorenih elektromagnetnih polja predstavljaju kablovi za distribuciju električne struje i to podzemni i nadzemni.

Planeta Zemlja je jedan ogroman magnet, a svoje magnetno polje stvara rotacijom. Što je rotacija brža to je i magnetno polje jače i gušće. Intenzitet magnetnog polja je promenjivo, a svoj maksimum imalo je pre oko 2000 godina. Od tada polje neprekidno slabi jer Zemlja rotira sve sporije i u ovom momentu je na nivou 50% od postignutog maksimuma. Uz to brzina ovog opadanja rapidno se povećava što se već vidi na klimatskim promenama na planeti i nastanak dužih i izraženijih godišnjih doba. Poslednjih godina smo i sami svedoci da praktički imamo dva godišnja doba, leto i zimu.

Drugi efekat koji je u vezi sa prethodnim je drastično uvećanje zemljine rezonantne frekvence. Do sredine 80-tih godina prošlog veka njena vrednost bila je stabilna i iznosila 7,83 Hz. Međutim od 1986. godine njena vrednost počela se uvećavati tako da je krajem 1995. godine dostigla vrednost od 10 Hz. U godini majanske transformacije 2012. zemljina rezonantna frekvencija dostiže 13 Hz, a magnetno polje se istovremeno po intenzitetu gotovo približilo nultoj vrednosti.

Ovo je ciklus koji se u zemljinoj istoriji ponavljao više puta, a poslednji put dogodio se pre oko 11-13000 godina, što se poklapa sa procenama nestanka Atlantide i početka oporavka od velike kataklizme koja je zadesila Zemlju negde oko 10500 godine pre nove ere. Uz to događaji od pre 13000 godina tačno su na pola velikog ciklusa od 26000 godina koji se upravo sada završava. Još jedno vreme cikličnih velikih promena ili nešto još gore, videćemo.

Inače o području izuzetno niskih frekvencija i rezonantnoj frekvenci Zemlje govorio je i Tesla i upravo tu pronašao osnove za svoj bežični prenos energije. Koliko je ovo područje zapravo bitno možemo videti iz niza projekata koji su u vreme postojanja SSSR-a realizovani, a da ne govorimo o današnjim projektima HAARP i GWEN koji u osnovi imaju jednu priču za javnost, a sasvim drugu primenu.

Drevne civilizacije su isto tako dobro poznavale ovu problematiku tako da npr. piramida u Gizi ima ima u sebi izvor konstantne frekvencije od 6.8 Hz i do danas nije otkriveno odakle ona dolazi. Ovdje imamo jasan dokaz da je rezonanta frekvecnija Zemlje u doba gradnje piramida bila na 6.8 Hz. Ovo govori o tome, da su drevne civilizacije znale važnost frekvencija. Koristili su ih da bih stvorili prikladnu atmosferu, koja bi umirila um, pomogla prelazak na više nivoe svesti.

Planina Rtanj kao piramidalna struktura naravno ima specifičnu fiziku u oblasti ekstremno niskih frekvenca, ali zapanjujući je podatak da broj 1565 predstavlja harmonik talasne dužine zemljine rezonantne frekvence, a to je upravo visina Šiljka, najvišeg vrha planine. Za neke slučajnost, a za neke još jedan dokaz da Rtanj predstavlja jedno specifično stanje uma neophodno na putu postizanja duhovne stvarnosti.


Autor teksta: Zoran Vujčić
PROJEKAT HAARPProjekat HAARP

Program HAARP čini mnoštvo nizova radiotransmitera ogromne snage i odgovarajućih instrumenata za detekciju. Tačnije sadrži se od preko 180 antena smeštenih na nekoliko hektara.HAARP je smešten blizu Gekone, jedne zabačene lokacije na Aljasci. Ovi moćni transmiteri svakodnevno, u kontinuitetu, odašilju preko 3.000.000 vati koristeći 6 generatora jačine 3,6 hiljada konjskih snaga. To je 100 puta snažniji odašiljač od onih kakve na primer, u Evropi koristi TV BBC.

Ipak, pulsna energija koju odašilje HAARP može biti i više desetina hiljada puta jače. Tvorac ovog demonskog čuda je dr Bertran Istlund sa Kolumbija univerziteta, a prvi izgrađen grejač na Aljasci isproban je još 1996. i to vrlo uspešno, na snazi od oko 20 milijardi vati. Američki Senat svake godine odobrava u proseku 20 milijardi dolara za usavršavanje sistema HAARP. Ovaj sistem ima višestruke funkcije i mnogo jr više od izučavanja fenomena polarne svetlosti i radio komunikacija, kako tvrde zvaničnici istraživačkog 'Geofizičkog instituta na Aljasci' i njihovi finansijeri - Ratna mornarica i Ratno vazduhoplovstvo SAD-a. Armija SAD-a je sa HAARP-om postavila sledeće ciljeve:


■ komuniciranje sa podmornicama u velikim dubinama okeana, pomoću radijacija ekstremno niske frekcvencije (ELF)
■ prodiranje na isti način u zemljino tlo, radi potrebe pretraživanja skrivenih tunela, ili podzemnih skrovišta od vojnog interesa
■ zaštita teritorije Amerike od neprijateljskih aviona i interkontinentalnih balističkih projektila
■ uništavanje neprijateljskih satelita
■ raspoznavanje vrsta projektila koji se približavaju američkoj teritoriji
■ ometanje i apsolutno onemogućavanje komunikacija na određenim područjima
■ menjanje hemijske strukture viših slojeva atmosfere, odnosno programiranje klime na željenom delu planete (nema više nikoga ko se ne pita; 'Šta se to dešava sa klimom? Sada znate odgovor. )
■ izazivanje zemljotresa
■ kontrola mentalnih funkcija i reakcija miliona ljudi
■ upravljanje zdravljem ljudi i biološkim procesima na Zemlji !!!
Projekat HAARP - sistem antena

Zadnje četiri tačke su ono na čemu se najviše radi u projektu HAARP i ono šta veliki moćnici najviše negiraju. Ovaj signal detektovan je u višim slojevima atmosfere na visini između 100 km i 350 km, gde ga potom apsorbuje jonosfera. To je i uzrok blagog zagrevanja oblasti na velikim visinama, koje se protežu desetinama kilometara. Po ovome se može zaključiti da je HAARP ogromna i poprilično skupa grejalica za spoljnu upotrebu. Ali, zagrevanje jonosfere na severnim širinama ima veoma čudan efekat. Za razliku od nižih geografskih širina, u oblastima na velikim visinama postoji prirodan protok električne struje kroz jonosferu, koji se povezuje sa pojavom spektakularne polarne svetlosti - aurore borealis. Zagrevanjem se menja provodljivost jonosfere i utiče na njene prirodne električne struje, a to je ključna stvar u postojanju programa HAARP. Na taj način HAARP pruža svojim gazdama mogućnost da se dočepaju prekidača atmosferskog elektriciteta i da ga uključuju i isključuju kao da je obična sijalica. Omogućava im, takođe, da menjaju i moduliraju prirodni obrazac niskofrekventnih radio talasa koje emituje jonosfera. Zagrejani deo jonosfere tako postiže džinovski, ekstraniskofrekventni (ELF) radio transmiter. Američka vojska je itekako zainteresovana za ovakvu vrstu odašiljača, pa je HAARP izgrađen zajedničkim snagama Istraživačke laboratorije ratnog vazduhoplovstva i odeljenja za pomorska istraživanja SAD.
Projekat HAARP - projekat širokog dejstva

ELF talasi imaju takvo svojstvo da mogu prodreti bukvalno kroz svaku materiju.Normalni radio talasi na mogu prodreti duboko kroz vodu, ali ELF talasi mogu. ELF radio će uskoro postati jedino sredstvo komunikacije u nuklearnim podmornicama koje krstare morskim dnom, tako da HAARP nudi daleko moćnija sredstva prenosa poruka od konvencionalnih radio odašiljača i prijemnika. To ukazuje na interese i umešanost Ratne mornarice SAD u projekat HAARP, i njegova primena u komunikaciji je već dokumentovana ali se detalji čuvaju pod oznakom vojna tajna. ELF talasi takođe prodiru daleko dublje u tlo i stenje nego radio talasi. Georadar za istraživanje tla je prilično ograničen dubinom, ali sistemi koji koriste ELF talase mogu bez problema da zavire duboko, duboko ispod površine zemljine kore i bez izuzetka da lociraju i identifikuju sve podzemne bunkere i skrovišta. Ovo je oblast koju već godinama temeljno proučava američko vazduhoplovstvo. Javnosti su naravno nedostupne informacije o rezultatima tih istraživanja. Američka vlada je izjavila da je njegov zadatak pored komunikacije sa podmornicama i saniranje ozonskog omotača, što on stvarno i može da uradi, ali tamo gde to amerikanci odrede, zatim uklanjanje zagađenja ugljen-dioksidom i ugljen-monoksidom. Amerikanci povremeno sa HAARP-om čiste nebo i zagađenja nad Amerikom. Vrlo je zanimljiv nepobitan podatak da jedino u Americi opada stepen aero-zagađenja, mada njeni stanovnici i dalje nesmanjeno zagađuju atmosferu.
Projekat HAARP - osnova projekta

Naučnici kojima je stalo do zdrave planete, smatraju i upozoravaju da bi HAARP s obzirom na njegove mogućnosti, trebalo koristiti sa mnogo više opreza. Jedan od razloga za zabrinutost je činjenica da se zagrevanje vrši u obliku ispaljivanja kontrolisanih mlazova elektrona na metu brzinom supersoničnog aviona (mehanizam još neobjašnjen normalnom svetu). Elektrone apsorbuju niži slojevi atmosfere, ali na velikim visinama mlaznica se rasprostire stotinama kilometara u krug i u stanju je lako oboriti balistički projektil. To je i jedan od razloga za spekulacije o umešanosti HAARP-a u eventualnom namernom ili slučajnom rušenju spejs šatla Kolumbija, u februaru 2003.godine. Ovakvim korišćenjem HAARP bi dejstvovao kao štit protiv napada svih vrsta dirigovanih prjektila iz vazduha.Upravo zahvaljujući HAARP-u, Reganov projekat Rat Zvezda je ušao u završnu fazu.Da je tako, pokazuje samo ponašanje Amerike.Bombardovanje Srbije i Iraka, a slična sudbina čeka i Iran, Siriju i Severnu Koreju. Vladu SAD odavno ne interesuje mišljenje Ujedinjenih Nacija sa sa partnerima iz NATO pakta se konsultuju samo reda radi.

HAARP se može koristiti i za manipulaciju klimatskim uslovima. Efekat zagrevanja se koristi da bi se krajnje suptilno izmenile vazdušne struje i stvorili masivni, kumulativni meteorološki efekti iznad određenog područja, koji mogu tako trajati danima i nedeljama. ELF talasi su frekvencije koja je vrlo bliska prirodnoj frekvenciji moždanih talasa ljudi. Ideja da se ELF talasi tako koriste za kontrolu ljudskog uma, stavlja HAARP na prvo mesto potencijalnih emitera radio talasa za masovnu kontrolu čovečanstva.
Projekat HAARP - efekti korišćenja sistema

Francuski naučnik dr Šarl Laverdir, fizičar sa instituta koji se nalazi u Sent Etjenu, fokusira svoju pažnju na takozvane 'bioefekte projekta HAARP', odnosno posledice dugotrajne izloženosti ljudi elektromagnetnom zračenju koje dovodi do učestale pojave umora, nervoze, gubitka memorije, nastanka katarakte, leukemije, urođenih deformiteta, raka i promena na mozgu. Ekstremno niske frekvencije (do 10 Hz) mogu se upotrebiti za manipulaciju i rušenje mentalnih procesa te kontrolu stanovništva na daljinu. Ljudski mozak proizvodi električne talas čija se frekvencija kreće između 0.5 i 25 herca. Takozvane alfa, beta, delta i teta frekvencije povezane su sa stanjima ljudske svesti. Koncentrisana pulsna energija ovih učestalosti može izuzetno efikasno da promeni ponašanje čoveka. I tu nastupa HAARP.

Da bi se emitovala radio talasi veoma niske frekvencije od oko 8 herca, bila bi potrebna dužina antene od oko 20.000 kilometara. Naravno da je ovo nemoguće ostvariti na zemlji. Ali ako se linije Zemljinog magnetnog polja iskoriste kao virtualna antena, i to postaje moguće! Gustina slobodnih elektrona, koji u spiralnim putanjama kruže oko linija Zemljinog magnetnog polja, putujući od Severnog do Južnog pola, modulišu se pomoću HAARP-a i tako napajaju ovu virtuelnu antenu sinusoidnim strujama željene talasne dužine.


Projekat HAARP - klima pod "kontrolom"Da vlada SAD, na neki način pomoću aktiviranja HAARP-a, deluje na svest celog čovečanstva utičući pojedinačno na mozak ljudi, dr Laverdir iznosi niz dokaza. Na prvom mestu je pojava neke vrste opšte ravnodušnosti i prevladavanje američkog stila života. Više im nisu potrebne reklame i skupe kampanje, danas i u najzabačenijem afričkom selu stanovnici pričaju o koka-koli, big meku i borbi protiv terorizma. Američki način života se bezrezervno prihvata.Kada pitate ljude dok punih usta žvaću 'kartonska čuda' big meka, šta im se u njemu dopada, ne umeju da kažu. U takozvanim zemljama u tranziciji američki big mek restorani su puni, a procenat njihove reklame u medijima je mizeran. Kad ste zadnji put u Srbiji na televiziji videli reklamu za Mekdonalds? A dovoljno je otvoriti takav američki restoran i on je odmah pun.Dr Laverdir takođe nagoveštava mračne perspektive koje očekuju 'neposlušno čovečanstvo i društva koja ohrabruju terorizam'. Primena veštačkih elektromagnetnih polja širokog dometa podrazumeva kontrolu mase gde dolazi do delimičnih ili potpunih poremećaja percepcije i dezorijentacije. Kako se videlo pri napadu na Irak, sposobnost iračkih pojedinaca za borbu se degradirala ili potpuno izgubila. Posledica upotrebe ove najmodernije tehnike je jaka kontrola i nadgledanje ponašanja stanovništva Zemlje. U bližoj budućnosti može da se razvije sistem koji slabi moždane funkcije ljudi u ciljnim regionima tokom dužeg perioda. Danas se, tehnologija manipulacije ljudskim ponašanjem, već svakodnevno primenjuje.


Projekat HAARP - "kontrola" uma i svesti

Prilikom jedne posete Evropi, Džordž Buš je u razgovoru sa novinarima istakao veliki uspeh 'plišanih revolucija koje su se odigrale u Evropi, navodeči Srbiju, Čehoslovačku, Ukrajinu' rekavši pri tom: 'Više nema krvavih revolucija. Sada su one mekane... ' Na pitanje novinara da li je u tome imala ulogu i Amerika i korišćenje 'ogromne odbijajuče električne sile, koja utiče na rasuđivanje ljudi', Buš se nasmejao i rekao: 'Važni su rezultati - dolazak demokratije i borba protiv terorizma' (fraza kojoj trenutno amerikanci ispiraju mozak celom svetu i skreću pogled sa svojih zločina). Italijanski novinar je potom pitao: 'A HAARP, šta nam o tome možete reći'? Uz osmeh, Buš je samo kratko rekao: 'Sledeće pitanje, molim'.Devedeset poslanika ruske Dume uputilo je u augustu 2002. godine pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, Ujedinjenim Nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, u kome ih je obavestilo o svim opasnostima kojima svet izlažu Amerikanci eksperimentišući radiotalasima visoke frekvencije. To je korak koji deputati ocenjuju kao pokušaj stvaranja novog, ni sa čim uporedivog oružja, kojim se iz korena menjaju sve tradicionalne postavke o mogućim vojnim dejstvima i sa rezultatima mnogo tragičnijim od Hirošime i Nagasakija.


Projekat HAARP - opasna igračka u rukama moćnika

U Norveškoj, naučna asocijacija EISCAT upravlja postrojenjem za zagrevanje jonosfere, koje se nalazi blizu grada Tromsa.Njegove karakteristike su veoma slične programu HAARP. Zvanični cilj ove naučne institucije je proučavanje interakcija između Sunca i Zemlje praćenjem poremećaja u gornjim slojevima atmosfere koje izazivaju solarne aktivnosti, ali se naravno ova tehnologija može iskoristiti za istu vrstu opakih aktivnosti koje se pripisuju i programu HAARP. Zanimljivo je da EISCAT nije privukao toliku pažnju kao HAARP, a još je zanimljivije ako se zna da su Skandinavci vodeći u svetu u istraživanju efekata elektromagnetnog zračenja na ljude i okolinu.

Inače osim glavnog postrojenja na Aljasci antene sistema HAARP nalaze se na još 150 mesta u svetu, a ovaj kontroverzni projekat stigao je i u Srbiju. Sredinom Avgusta prošle godine u okolini sela Beljina kod Barajeva prvo je instaliran pa zatim demontiran sistem koji je trebao biti stavljen u funkciju globalnog HAARP projekta. Vreme će pokazati da li je u pitanju samo premeštanje na neku novu, manje naseljenu lokaciju ali ostaje nepoznanica koja je državna (ili paradržavna) institucija vrši ove radove, gde će i šta će sa američkim sistemom i najvažnije u ČIJEM INTERESU SE SVE OVO RADI? Vama ostaje da razmilsite i zauzmete stav jer granice dostojanstva i morala odavno su ukinute, a vreme za "buđenje" ističe.


Autori priloga: Željko i Zoran
WI-FI TEHNOLOGIJAWi-fi tehnologija i posledice

Sve je više elektronskih uređaja široke potrošnje koji se bežičnom tehnologijom povezuju s bežičnim kompjuterskim mrežama (bežični LAN) korišćenjem elektromagnetske radijacije. Instalirani su u domovima, školama, kancelarijama, kafićima, vazdušnim lukama, bibliotekama, bolnicama, javnim zgradama i celim delovima grada. Bežični su signali, za razliku od TV i radijskih signala, dovoljno jaki da prodru kroz betonske zidove. Mnogi zdravstveni stručnjaci smatraju da je bežično zračenje ekstremno opasno za dugoročno zdravlje. „Mnogi javni zdravstveni stručnjaci, na osnovu postojeće nauke, veruju da postoji mogućnost da ćemo se u budućnosti suočiti s epidemijom tumora koji će biti rezultat nekontrolisanog korišćenja mobilnih telefona i povećanoj izloženosti populacije bežičnim uređajima.


Zbog toga je važno da svi mi, a naročito deca, ograničimo korišćenje mobilnih telefona, ograničimo izlaganje pozadinskim nivoima bežične tehnologije te da vlada i industrija otkriju načine koji će nam omogućiti korišćenje bežične tehnologije bez ovakvih povećanih rizika za ozbiljnim bolestima. Moramo edukovati osobe koje donose odluke da je „uobičajeni posao“ neprihvatljiv. Važnost ovog pitanja javnog zdravstva ne bi smela biti potcenjena, rekao je dr Dejvid Karpenter, dekan sa Škole za javno zdravstvo sa državnog univerziteta iz Njujorka.


Wi-fi i uticaj na sredinu

S obzirom da je ovo još uvek na neki način nova tehnologija, nisu izvršena proučavanja o dugoročnim efektima na zdravlje. Međutim, sprovedeno je na hiljade istraživanja o zdravstvenim učincima mobilnih telefona i telefonskih predajnika. Ova istraživanja su otkrila da zračenje kojeg šire mobilni telefoni može izazvati rak!

Pitanja koja se odnose na plodnost i pobačaje stvaraju veliku zabrinutost kod istraživača koji proučavaju EMF u školama. Samo šačica studija je istražila moguću vezu između izlaganja EMF-u (elektromagnetskoj frekvenciji) i rizika od pobačaja.

Bežično zračenje prodire u telo, utiče na ćelijske membrane i ćelije tako tokom vremena gube sposobnost ispravnog funkcionisanja. To remeti prirodno energetsko polje tela uzrokujući stres, umor i slabljenje imunološkog sistema.

Takođe može uzrokovati glavobolje, probleme s koncentracijom, vrtoglavicu, teskobu, gubitak memorije, depresiju, hiperaktivnost, abnormalni srčani ritam, epilepsiju, mučninu, kožni osip, nesanicu, tinitus, visoki krvni pritisak, oštećenje mozga, autizam, dijabetes, fibromijalgiju, neplodnost, oštećenja DNK, leukemiju, tumore, itd …


Wi-fi uređaji u masovnoj upotrebi

Naša tela koriste elektromagnetno polje kako bi ispravno funkcionisala. U stvari, istraživanja su pokazala da svaka ćelija u telu ima svoj EMF. Istraživač i autor knjige „Elektrika tela“, Robert Beker, pokazuje da naše ćelije međusobno komuniciraju putem bioelektričnih signala i elektromagnetsnih polja. Ovi prirodni EMF-ovi pomažu pri regulaciji važnih biohemijskih procesa svih vrsta. Održavanje ravnoteže tih ćelijskih elektromagnetsnih polja je ključno za naše fizičko zdravljeDeca su posebno osetljiva na bežične radijacione signale jer su njihovi nervni sistemi još u razvoju. Lobanje su tanje i manje pa zračenje prodire dublje u njihov mozak. Mnoge škole sada koriste bežičnu tehnologiju, ali to negativno utiče na dečju sposobnost učenja.

U stvarnom je svetu pravi dokaz sigurnosti zdravo funkcionisanje onih najranjivijih (trudnica i dece) kada su namerno, neizbežno ili slučajno izloženi mikrotalasnom zračenju dozvoljenog nivoa. No ipak, povećani broj ljudi ( oko 15%, prema dr Magdi Havas), uključujući decu širom sveta, pokazuju simptome lošeg zdravlja nakon izlaganja dozvoljenim nivoima mikrotalasa sa predajnika, bežičnog interneta i telefona.


Wi-fi - tehnologija "široke potrošnje"

Nivo je odobrila Svetska zdravstvena organizacija (SZO). Naučno istraživanje koje bi pokazalo da bi se to moglo dogoditi je bilo dostupno sve vreme, ali odbor SZO-a jednostavno nije koristio nauku kako bi postavio standarde.

Kako bi se nosili sa povećanim rastom korišćenja telefona od strane dece, školski odbori su nagovoreni da je neophodno instalirati bežične odašiljače u plafone u razmaku od svakih nekoliko metara, te u zidove cele zgrade kako bi deca imala „okruženje za učenje koje je u skladu s 21. vekom“.

Bežična tehnologija se, očito, može priuštiti čak i kada su školski odbori previše finansijski ograničeni da bi kupili udžbenike i održavali školske biblioteke. Nastavnike i učenike ne ometa ograničeni pristup nezgodnim kablovima i utičnicama, ali mogu preuzeti i preneti bilo šta, od videa visoke rezolucije do obnovljenog nastavnog teksta, bilo gde, bilo kad.
Wi-fi zahvata sve širi frekventni opseg

Prema istraživanju o efektima na zdravlje, kojeg nije finansirala industrija grane, na tim nivoima snage, mikrotalasi bežičnih predajnika Cisca (škole) se u nekim zonama preklapaju te su dovoljno snažni da mogu razbiti DNK, te zbog toplotnog šoka, uzrokovati oslobađanje moždanih proteina u kičmenu srž.

Kao dodatak mikrotalasima od telefona koji se drži uz glavu ili s rukama iznad krila, izložena deca konstantno upijaju snažne prenosne talase različitih pulsirajućih signala namenjenih hiljadama korisnika koji se ne nalaze u blizini škole. Milioni masivno elektrifikovanih antenskih stubova na krovovima šalju signale telefonima i bežičnim internet priključcima. Prekrivaju nas nevidljivom maglom pulsirajućih frekvencija koje mogu sprečiti proizvodnju melatonina u mozgovima noću na nivoima snage koja je sposobna poništiti sopstveni električni srčani ritam.

Neurohirurg i istraživač, dr Leif Salford, je sproveo mnoga istraživanja o radiofrekventnim zračenjima i njihovom uticaju na mozak. Neki od najvažnijih zaključaka rezultiraju iz činjenice da i najniži nivoi izloženosti bežičnom zračenju uzrokuju snažan učinak na curenje krvne barijere mozga koja je prva linija odbrane protiv infekcija i otrovnih hemikalija.

Istraživači iz 13 drugih laboratorija u 6 različitih zemalja su izvestili o jednakom učinku iako niti jedan nije još dokazao bi li to dovelo do dugoročne štete.
Wi-fi - procena širenja sistema

Salfordov tim je 2003. izvestio o rezultatima testa sprovedenog nad 32 životinje kada su one 8 nedelja bile izložene zračenju mobilnih telefona. Dva odsto neurona u svim oblastima mozga su nakon tog perioda vremena bili smežurani i degenerisani.

„Imamo vrlo dobre razloge da verujemo da se ono što se dešava u mozgovima pacova takođe dešava i u mozgovima ljudi“, izjavio je Salford. Ponekad se osobama, zabrinutim zbog radijacije uzrokovane bežičnom tehnologijom, kao argument iznosi podatak (iako ne nužno i tačan) da je zračenje iz takvih uređaja na tako niskom nivou da javnost ne treba da brine o tome.

Međutim, studija dr Salforda je pokazala da se krvne barijere mozga otvaraju i kod vrlo niskog nivoa zračenja. U stvari, Cindi Sage i dr David Karpenter su u izveštaju iz 2008. („Implikacije bežičnih tehnologija na javno zdravstvo“) napisali da je „najslabiji nivo izloženosti pokazao največi učinak pri otvaranju krvne barijere mozga„.

Dr Devra Dejvis je na vrlo shvatljiv način objasnila nauku o zračenju mobilnih telefona. Ona je pokazala dve fotografije ćelija; na jednoj se nalazila ćelija oštećena „gama“ zračenjem (onim koje je emitovano u Hirošimi) te druge koja je oštećena niskim nivoima nejonizirajućeg zračenja (od mobilnog telefona). Obe ćelije izgledaju vrlo oštećene u poređenju sa normalnom ćelijom, ali DNK ćelije izložene radijaciji mobilnog telefona izgleda lošije.Nakon decenije istraživanja finansiranih od strane raznih korporacija, sada se pojavljuju na stotine recenziranih naučnih istraživanja koja pokazuju jasnu opasnost po zdravlje vezanu uz zračenja uzrokovana bežičnom tehnologijom. U maju 2011. je i Svetska zdravstvena organizacija priznala da je bežična tehnologija mogući karcinogen. Vreme je zaoštravanje standarda i prisiljavanje proizvođača njihovom pridržavanju kako se ti dokumentovani biološki efekti ne bi pojavili, umesto odbacivanja žrtvi i prihvatanja štetnog standarda. Neke zemlje, poput Francuske i Nemačke, su to učinile za svoju decu. Vreme je da ih i ostale zemlje slede. Ali da li će tako i biti videćemo jer profit koji ostvaruju proizvođači i distributeri tehnologija koje su očigledno jako "prljave" i sporne nešto je čega će se oni teško odreći.


Autori priloga: Vujčić Zoran