ПЕЋИНЕ И ЈАМЕ РТЊА
Геоморфологија планине РтањПланина Ртањ, Србија


Препознатљив купасти «монолит», врх Шиљак, планине Ртањ, представља најистакнутији, доминирајући објекат у односу на ширу а посебно ближу околину.

Подручје планине Ртањ одликује се изузетним геоморфолошким вредностима. Забележен је читав низ интересантних и изузетно вредних геоморфолошких појава. Највеће геоморфолошке вредности су морфоструктурни рељеф, изразито стрме планинске падине. Као кречњачка планина, крашки рељеф, дубоке јаме.

Изразита динамичност рељефа испољена је на на релативно малом простору. У геоморфолошком смислу Ртањ представља врло маркантан и аутентичан објекат. Као важан хидрогеолошки феномен треба истаћи крашко језеро– Врмџанско језеро, које се налази на крашкој површи. Такође, на ширем просторупланине Ртањ забележени су термоминерални извори у бањи Јошаници и неколико термоминералних извора у надалеко познатој Сокобањи.


Аутор прилога: Синиша Огњеновић