О НАМА И НАШЕМ ПРОГРАМУ
Фондација РТАЊ ДОБРЕ НАДЕ је група заљубљеника у Ртањ од којих је свако дао део свог живота, својих мисли, своје вере и наде и сву своју љубав за идеје очувања, поштовања и добронамерног ширења истина о Ртњу. Наша жеља је да Ртањ, као јединствена светска планина, коначно буде представљена у целини и са свим својим специфичностима геолошког, природног, историјског и духовног феномена.

Жеља нам је и да пренесемо истине Белих Срба од пре хиљада година, Серва, владаоца и ствараоца, Перунових свештеника, србских витезова и кнежева али и садашњих научника, истраживача, мислиоца и духовника. Сви они заједно могу, морају и требају да на примеру Ртња узму одговорност за вредности и организованост Новог Доба у коме се већ налазимо.

Ртањ на том путу надахњује, учи и чува. Наш задатак је да га исто тако чувамо, поштујемо и представљамо сваком ко осети позив, потребу и жељу да на Ртњу нешто нађе, пита, види...Ртањ Добре Наде
О ФОНДАЦИЈИ
Фонадција за духовни, културни и морални препород "РТАЊ ДОБРЕ НАДЕ" Ртањ је регистрована код Агенције за привредне регистре у Београду решењем БЗФ 1070/2012 од 17.09.2012.године. Матични број Фондације је 28826036.


ОСНИВАЧИ ФОНДАЦИЈЕ:


1. Име и презиме: М. К. - ЈМБГ: 1........... - Адреса: Крагујевац, Крагујевац - град, Србија
2. Име и презиме: Милорад Гргуров - ЈМБГ: 2912959810040 - Адреса: Ртањ, Бољевац, Србија
3. Име и презиме: Милена Јанковић - ЈМБГ: 1405957715439 - Адреса: Београд - Палилула, Србија
4. Име и презиме: Владимир Божић - ЈМБГ: 0210984790028 - Адреса : Бајина Башта, Србија
5. Име и презиме: Синиша Огњеновић - ЈМБГ: 2403965710285 - Адреса: Београд - Вождовац, Србија


УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ:


1. Име и презиме: Милена Јанковић - ЈМБГ: 1405957715439 - Адреса: Љубе Стојановића 38а, Београд - Палилула, Србија


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА:


1. Име и презиме: Милорад Гргуров - ЈМБГ: 2912959810040 - Адреса: Ртањ, Бољевац, Србија


ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:


1. Име и презиме: Владимир Божић - ЈМБГ: 0210984790028 - Адреса : Бајина Башта, Србија
2. Име и презиме: Војкан Станковић - ЈМБГ: 2404967781046
3. Име и презиме: Синиша Огњеновић - ЈМБГ: 2403965710285 - Адреса: Београд - Вождовац, Србија
4. Име и презиме: М. К. - ЈМБГ: 1........... - Адреса: Крагујевац, Крагујевац - град, Србија

Ртањ Добре НадеФОНДАЦИЈА "РТАЊ ДОБРЕ НАДЕ"


Фондација за духовни, културни и морални препород "„Ртањ добре наде" Ртањ, је недобитна, невладина организација, основана на неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом Фондације.


Циљеви Фондације су :

духовни, културни и морални препород у области промовисања и популаризације науке, образовања, уметности, заштите животне средине и унапређење јавног информисања о културним и духовним вредностима као и природним потенцијалима планине Ртањ, ради свеопштег напретка српског народа, других народа и народности у Републици Србији, свих народа у региону, као и читавог човечанства.


Ради остваривања наведених циљева Фондација ће се бавити следећим активностима:

- организује самостално или у заједници са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге манифестације;

- објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на презентацију активности Фондације у јавности;

- организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање делова насеља и околине;

- сарађује са надлежним државним органима, универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству;

- пружање помоћи локалном становништву, подржавање и учествовање у њиховим иницијативама;

- пермакултура;

- промовисање и успостављање органске пољопривреде на Ртњу и околини;

- залагање за одрживи туризам;

- заштита Ртња уз спровођење чуварске службе у сарадњи са Заводом за заштиту природе Републике Србије.Ртањ Добре Наде
ПОМОЋ ФОНДАЦИЈИ


Људи Добре Воље који осете потребу, жељу, позив, да новчано помогну нашем раду, могу то урадити уплатом на наш, фондацијски рачун

Фондација "РАТЊА ДОРБЕ НАДЕ" текући рачун број 205 - 183432 - 73


На овај начин прикупљена средства би се директно, потпуно и безусловно користила за подршку и спровеђење пројеката и акција за добробит Ртња, ширење истина о његовим вредностима, заштити и очувању његових природних и историјских богастава и побољшања ширег информисања о његовим особинама.
Управни Одбор Фондације Ртањ Добре Наде